19 feb. 2015

Els paràsits del nostre entorn

Dimecres 18 de febrer va venir Maria Soledad Gómez, professora jubilada del Departament de Microbiologia i Parasitologia Sanitàries de la Facultat de Farmàcia, UB per parlar-nos sobre malalties parasitàries. Ens va fer el favor de venir en lloc d'Elena Sulleiro, del grup Prosics a l'Hospital de la Vall d'Hebron.
La conversa va anar entorn les malalties parasitàries més freqüents en els humans. Els ambients en què es troben els paràsits; els indrets on sobreviuen; com ens contagien, els efectes que ens provoquen i perquè costa tant d'eradicar-los.

La classificació dels paràsits
Els parasitisme és una forma de vida en què una espècie, el paràsit, depèn d'una altra, l'hoste. És per això que les classificacions són complexes. Poden ser organismes unicel·lulars o pluricel·lulars. Dins aquests darrers, n'hi ha de moltes formes zoològiques: cucs, insectes, àcars...