11 jun. 2014

Màquines de llum

El passat dimecres 11 de juny va venir Romain Quidant, de l'ICFO (Institut de Ciències Fotòniques), per parlar-nos de la seva recerca amb òptica; i per això a la sessió li vam posar el títol de Màquines de llum.  La fotònica és la ciència de la llum i de les tecnologies basades en la llum. L'ICFO depèn de la Generalitat, com altres del grup CERCA i Romain és un investigador icrea, que ja vam veure què era en el cafè de Jaume Bertranpetit.

La recerca
En Romain ens explica que fan recerca en nanoòptica. Aplicar la nanotecnologia a l'òptica. En la nanotecnologia, com ja vam veure en el cafè de Jordi Fraxedes, la matèria presenta unes propietats emergents que, el grup de Romain aplica per buscar tècniques de diagnòstic precoç del càncer. Concretament ells es basen en les propietats de l'or, que interactua molt eficientment amb la llum, és com una antena nanomètrica de radiacions lumíniques.