22 nov. 2012

Com comprenem les magnituds? Del telescopi al microscopi

Al cafè científic d'ahir va venir Víctor Grau, de la Universitat de Vic, a exposar-nos algunes reflexions entorn a la manera en que els humans comprenem les magnituds. Víctor és doctor en Físiques i el seu camp de recerca eren els líquids quàntics, fins que es va dedicar a la didàctica de metemàtiques i ciències, per a mestres de primària.

Ja ens coneixiem, però a ran d'un comentari seu a la web The Scale of Universe, en la llista de l'ACCC a que estem subscrits tots dos, vaig pensar que ell podia ser la persona idònia per parlar sobre les magnituds allunyades de l'escala humana. El mèrit d'en Víctor ha estat superior al de qualsevol altre científic que hagi vingut al cafè científic, atès que no està parlant de la seva recerca, sinó que va fer un recull multidisciplinar ad hoc. Som-hi!

20 nov. 2012

La Lluna no té la culpa

Acaben de publicar a la Universitat de Laval (Quebec, Canadà) l'article Un mythe déboulonné: la pleine lune n’accroît pas la fréquence des troubles psychologiques, que no fa més que confirmar allò que molts ja diuen fa molt de temps: la Lluna no té la culpa. De res.

Amb un company, SQ, vam fer un estudi amb els naixements segons la Lluna, i no hi havia cap coincidència, ni amb la Lluna plena, ni amb el dia de la setmana. Aquest darrer factor el vam tenir en compte per si algun obstetra podia provocar els naixements i avançar-los per tenir el cap de setmana lliure, per exemple. I no, el resultat va ser que no hi havia coincidència. Però només cal fer un Pubmed i buscar. Jo ho vaig fer per una sèrie d'articles.