19 abr. 2012

Com estudiem el nostre cervell?

Al cafè científic d'ahir va venir Isidre Ferrer, Hospital Universitari de Bellvitge-Universitat de Barcelona. Ens va parlar sobre la història de la recerca sobre el cervell, per arribar a la seva tasca de recerca en el banc de cervells, on volen trobar explicació i diagnòstica dels trastorns mentals com ara la malaltia d'Alzheimer.

Al renaixement hi havia estudis anatòmics en cadàvers, amb la qual cosa es va veure l'estructura macroscòpica del cervell. El pas següent, ja va ser estudiar el cervell des del punt de vista microscòpic, quan es va distingir la substància blanca i la substància negra. I, segons l'escola alemanya, es feien talls seqüencials del cervell, per a veure el cervell en una pretesa tercera dimensió.

17 abr. 2012

Ocells i falsos amics

Recordeu que els falsos amics (vegeu el núm. 118, entre d’altres) són parells de mots, cadascun d’una llengua diferent, que s’assemblen molt i sovint tenen el mateix origen etimològic però significats diferents. Aquests parells de mots poden causar confusió a l’hora d’aprendre altres llengües, i fins i tot ens poden posar en un compromís més d’una vegada. Més enllà dels casos més coneguts de l’anglès, en català s’esdevenen uns quants casos de falsos amics amb l’espanyol.