10 abr. 2011

Per a pèrdues importants

A l'andana en direcció a Barcelona de l'estació de Vilassar de Mar, hi ha el petit armariet que veieu a la foto.

Suposo que, més que solucions d'últim recurs per a noies que bé hagueren pogut passat pel jardí de casa bona a recuperar "una cosa molt important", com diu Pere Calders a El principi de la saviesa; en realitat, hi déu haver tascons per a poder falcar els trens en cas d'emergència.

No hay comentarios:

Publicar un comentario